Waarom is mijn internetverbinding traag

Uit EDPnet Wiki

Ga naar: navigatie, zoeken

Inhoud

Indruk of werkelijkheid

Om een idee te krijgen van de daadwerkelijk gehaalde snelheid van uw internetverbinding, moet u eerst grondig testen of uw indruk van traagheid terecht is of niet.

Hiervoor surft u naar een aantal testwebsites, zoals speedtest.edpnet.nl, Userbase AdslBox.be Speed Test en www.speedtest.nl, waar u uw resultaten noteert, en dit bij voorkeur gedurende enkele dagen herhaalt, gespreid over verschillende tijdstippen van de dag. Let u er uiteraard op dat u tijdens het testen uw internetverbinding niet belast door bv. net op hetzelfde moment via VoIP te telefoneren of uw e-mail af te halen of te versturen. Probeer daarom zoveel mogelijk toepassingen die van uw internetverbinding gebruik maken, af te sluiten.

U mag er van uitgaan dat u (in goede omstandigheden, tijdens de daluren) kunt down- en uploaden van ongeveer 80 % van de synchronisatiesnelheid van uw modem - de effectieve snelheid. 20 % van de capaciteit van uw lijn gaat namelijk sowieso verloren aan atm- en ip-overhead (controlepakketten).

Deze waarden geven u een idee van de effectieve snelheid van uw lijn, rekening houdend met bovenstaande opmerkingen over daluren en niet-belasting. Indien u doorgaans dergelijke, of zelfs betere topsnelheden haalt, is er geen reden tot zorgen.

ADSL:

Lijn Downstream Upstream
16 Mbit 12800 kbit/s (1600 kByte/s) 800 kbit/s (100 kByte/s)
12 Mbit 9600 kbit/s (1200 kByte/s) 800 kbit/s (100 kByte/s)
10 Mbit 8000 kbit/s (1000 kByte/s) 800 kbit/s (100 kByte/s)
8 Mbit 6400 kbit/s (800 kByte/s) 800 kbit/s (100 kByte/s)
4 Mbit 3200 kbit/s (400 kByte/s) 800 kbit/s (100 kByte/s)


SDSL:

Lijn Down en upstream
2,3 Mbit 1800 kbit/s (225 kByte/s)
2 Mbit 1600 kbit/s (200 kByte/s)
1 Mbit 800 kbit/s (100 kByte/s)
512 kbit 400 kbit/s (50 kByte/s)


Wij benadrukken dat bovenstaande richtsnelheden alleen betrekking hebben op de maximale effectieve snelheid van uw internetverbinding. Er zijn naast de theoretische snelheid van uw dsl-lijn nl. nog heel wat factoren die uw down- of uploadbandbreedte beïnvloeden. Bv. de server waarvan u een bestand afhaalt; deze moet u de snelheid kunnen leveren waarmee u het bestand opvraagt. Als de server trager is dan uw dsl-lijn, dan download u niet met de volle snelheid.
Andere factoren staan hieronder opgesomd.

Mogelijke oorzaken van traagheid

Toepassingen in de achtergrond

Uw internetverbinding kan zwaar belast zijn doordat bv. filesharingprogramma's (bittorrent-clients e.d.m.), virussen of andere malware grote hoeveelheden internetbandbreedte in beslag nemen. Kijk uw computer na, of laat hem nakijken. Ook het artikel Wat kan men tegen internetmisbruik doen kan hierbij van nut zijn.

Verlies door uw eigen hardware

U kunt ook te maken krijgen met verlies door uw eigen eindinfrastructuur (binnenbekabeling, aftakkingen, telefoonstopcontacten, adsl-splitters, modem). Dit zal zich vaak uiten in een zeer lage signaal-ruisverhouding van uw dsl-signaal (lager dan 10 dB) en een wegvallende internetverbinding in het algemeen. We raden u aan de richtlijnen uit het artikel Waarom wordt mijn internetverbinding verbroken te volgen.

Zwaar internetgebruik in uw regio

Los van bovenstaande invloeden bij de eindgebruiker, dient u er zich bewust van te zijn dat alle adsl- en sdsl-abonnementen (behalve sdsl met een overboeking 1 op 1) geen gegarandeerde bandbreedte hebben. Dit komt erop neer dat dsl-lijnen aangesloten worden op een telefooncentrale met gedeelde (niet-gegarandeerde) bandbreedte. Bij tijdelijk zwaar internetgebruik door de andere dsl-abonnees in uw onmiddellijke omgeving (op dezelfde telefooncentrale) is het dus niet uit te sluiten dat de gemiddelde performantie per dsl-lijn niet de maximumcapaciteit haalt. Indien u een harde garantie op een minimumbandbreedte wenst, raden we u aan een sdsl-abonnement met overboeking 1:1 of leased line-abonnement te nemen.

Indien u alsnog met een onacceptabele vertraging te maken heeft, dan kunt u het best de helpdesk contacteren.

Verwante artikels

Waarom wordt mijn internetverbinding verbroken
Wat bepaalt de snelheid van mijn adsl-verbinding
Instellingen
Wat kan men tegen internetmisbruik doen
Hoe maak ik een helpdeskticket aan

Links

speedtest.edpnet.nl
Userbase AdslBox.be Speed Test
www.speedtest.nl
sdsl-abonnementen van EDPnet

Persoonlijke instellingen